Iedereen mee: ook op jouw werkvloer

Is iedereen mee op jouw werkvloer?
Elke werknemer heef recht op een goed onthaal, voldoende opleiding, kansen op een andere job, de nodige informatie en communicatie, werkbaar werk, en aangepast werk als dat nodig is.
Elke werknemer moet ook zichzelf kunnen zijn op de werkvloer, en met alle collega’s kunnen samenwerken, ongeacht gender, leeftijd, gezondheidstoestand, migratieachtergrond,...

Samen met jou pakken we jouw werkvloer aan
Het is belangrijk dat je er als delegee op toeziet dat wie er nood aan heeft, deze aangepaste ondersteuning ook krijgt. Onze diversiteitsconsulenten ondersteunen je daarbij. 

DOE DE SCAN!

Onze 'iedereen mee-scan' is een kort en krachtig instrument. 10 vragen, niet meer dan dat.

Maar zo krijgen we zicht of iedereen mee is op JOUW werkvloer. En komen we te weten we wat we eerst moeten aanpakken. 

Antwoorden goed ontvangen!

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.
We contacteren jou zo snel mogelijk.

Gelieve dit veld in te vullen!
Gelieve jouw e-mailadres in te vullen!
Gelieve een keuze te maken!
Gelieve een keuze te maken!
Gelieve de voorwaaden te aanvaarden!

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}

Na de scan werken we samen een plan van aanpak uit

Een plan van aanpak op maat van jouw werkvloer, met duidelijke doelen en een uitgewerkt stappenplan. Daarna helpen we jou de resultaten aan te kaarten op het sociaal overleg. Zo kunnen we geschikte afspraken maken met de werkgever. Afspraken die blijvend en goed zijn, voor iedereen.

Voor een werkvloer in balans!

Wil je nog meer informatie over hoe er voor te zorgen dat iedereen mee is op de werkvloer? 
Klik hier om onze folder hierover te lezen.

Om de contactgegevens van jouw diversiteitsconsulent te bekomen, klik hier.


Bestel ook onze andere publicaties

Onze folders (ook in het Frans):

  • “Is jullie onthaalbeleid in balans?”
  • “Is jullie opleidingsbeleid in balans?”
  • "Is jullie werkdruk in balans?"
  • "Is jullie diversiteitsbeleid in balans?"


Onze materialen voor jou en je collega's:

  • badges
  • stickers
  • affiche


Al onze materialen zijn gratis.
Bestel ze via de diversiteitsconsulent van jouw gewest, of via diversiteit@vlaamsabvv.be