Aangepast werk: we maken er werk van!

Aangepast werk... we maken er werk van!
Na een arbeidsongeval of een langdurige ziekte hebben werknemers soms (tijdelijk) nood aan aangepast werk. Dat is soms een moeilijke zoektocht.
Onze diversiteitsconsulenten zoeken samen met jou en je militantenkern naar aangepast werk op jouw werkvloer. 

Samen met jou pakken we aangepast werk aan
- We informeren je over de wetgeving en CAO's 
- We zoeken naar goede voorbeelden van aangepast werk, op jouw werkvloer en daarbuiten
- We maken een plan van aanpak op om je werkgever te overtuigen 
- We ondersteunen jou om het recht op aangepast werk op papier te zetten
- We streven er naar dat zoveel mogelijk werknemers dat recht krijgen 

DOE DE SCAN!

Onze 'aangepast werk-scan' is een kort en krachtig instrument.
10 vragen, niet meer dan dat.

Maar zo krijgen we zicht op aangepast werk op JOUW werkvloer.
En komen we te weten wat we eerst moeten aanpakken. 

Antwoorden goed ontvangen!

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.
We contacteren jou zo snel mogelijk.

Gelieve dit veld in te vullen!
Gelieve jouw e-mailadres in te vullen!
Gelieve een keuze te maken!
Gelieve een keuze te maken!
Gelieve de voorwaaden te aanvaarden!

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}

Wil je meer informatie over aangepast werk?
Klik hier om onze folder over aangepast werk te lezen.

Om de contactgegevens van jouw diversiteitsconsulent te bekomen, klik hier.


Bestel ook onze andere publicaties:

Onze folders (ook in het Frans):

  • “Is jullie re-integratiebeleid in balans?”
  • "Is jullie werkdruk in balans?" 
  • “Is jullie diversiteitsbeleid in balans?”
  • "Is jullie onthaalbeleid in balans?"
  • "Is jullie telewerkbeleid in balans?"

Onze materialen voor jou en je collega's:

  • badges
  • stickers
  • affiches


Bestellen kan via de diversiteitsconsulent van jouw gewest.
O
f via diversiteit@vlaamsabvv.be.