Is jullie re-integratie-beleid in balans?

Samen met jou nemen de diversiteitsconsulenten van het Vlaams ABVV jouw bedrijf of organisatie onder de loep: we lichten het personeelsbeleid door - werving en selectie, onthaal, opleiding, promotie, communicatie en sfeer.

We helpen je ingaan tegen discriminatie en omgaan met competentiebeleid en innovatieve arbeidsorganisatie.

Kortom, we ondersteunen je om te werken aan diversiteit en werkbaar werk.

Voor specifieke informatie, klik hierboven op het thema naar keuze.


Gezond re-integratiebeleid

Doe de scan!

Merk je dat het moeilijk is voor langdurig zieken om terug aan het werk te gaan bij jullie?

Zijn er voldoende mogelijkheden om aangepast werk te krijgen?

We ontwikkelden hiervoor een ‘re-integratie-scan’. Een kort maar krachtig instrument. Zo komen we te weten welke punten van re-integratie op jouw werkvloer moeten aangepakt worden.

DOE DE SCAN en kom te weten of je re-integratiebeleid in balans is.
Ja
Neen
Ken je de wetgeving over re-integratie?
Krijgen de CPBW-leden de informatie over de lopende re-integratietrajecten?
Start je bedrijf/organisatie zelf re-integratietrajecten op?
Geeft de werkgever jaarlijks uitleg over de besteding van de preventie-eenheden?
Bespreken jullie elk jaar het rapport van de arbeidsarts op het CPBW?
Krijgen werknemers die langdurig ziek waren een nieuw onthaal?
Zijn er goede afspraken over progressief werken?
Is er aangepast werk (via de aanpassing van werkpost, van uurrooster, van taakinhoud) voorzien?
Is er een re-integratiebeleid met vaste afspraken?
Is er sociaal overleg over re-integratie?
Gelieve eerst alle vragen te beantwoorden

PROFICIAT, 10/10.
JULLIE RE-INTEGRATIEBELEID IS IN BALANS.

Onze diversiteitsconsulenten kunnen jou ook ondersteunen rond diversiteit, werkbaar werk, onthaalbeleid en zoveel meer.

Om de contactgegevens van jouw diversiteitsconsulent te bekomen, klik hier.

JE BEHAALDE GEEN 1O OP 10.
HET RE-INTEGRATIEBELEID VAN JE BEDRIJF IS NOG NIET IN BALANS.

Onze diversiteitsconsulenten kunnen jou helpen om het re-integratiebeleid te versterken. Om de contactgegevens van jouw diversiteitsconsulent te bekomen, klik hier.

Na de scan werken we samen een plan van aanpak uit:

op maat van jouw werkvloer, met duidelijke doelen en een uitgewerkt stappenplan. Daarna helpen we jou de resultaten aan te kaarten op het sociaal overleg. Zo kunnen we geschikte afspraken maken met de werkgever. Afspraken die blijvend en goed zijn, voor iedereen. Voor een werkvloer in balans!

Wil je nog meer informatie rond re-integratiebeleid, klik hier.

Download de introductiefolder en de folder rond onthaalbeleid, die rond diversiteit en re-integratie.

Om de contactgegevens van jouw diversiteitsconsulent te bekomen, klik op de duim met ‘CONTACT’.

Bestel ook onze andere publicaties

Onze folders (ook in het Frans):
  • “Is jullie diversiteitsbeleid in balans?”
  • "Is jullie onthaalbeleid in balans?"
  • "Is jullie werkvloer in balans?"
Onze materialen voor jou en je collega's:
  • badges
  • stickers
  • affiches
Onze brochures:
  • "Werkbaar werk voor iedereen"
  • "Een collega met een arbeidshandicap: bekijk het eens anders!"
  • "Allochtonen op de werkvloer: niet zo vreemd!"

Wil je ook een affiche, badge of sticker voor op jouw werkvloer?
Of wil je een folder voor je Franstalige collega’s?

Bestellen kan via de diversiteitsconsulent van jouw gewest, of via diversiteit@vlaamsabvv.be