Is jouw onthaalbeleid in balans?

We starten dit nieuwe campagnejaar met extra aandacht voor onthaalbeleid, want een goed onthaal is goed voor iedereen.

Merk jij ook dat er vaak geen tijd is voor een deftig onthaal?

Dat nieuwe werknemers heel weinig uitleg krijgen over hun nieuwe job, en niet echt voorgesteld worden aan hun directe collega’s? Daar kan jij als delegee iets aan doen!

Want een goede start voor de nieuwe collega komt zowel de nieuwkomer, de werknemers als de werkgever ten goede.

Doe de scan!
DOE DE ONTHAALSCAN en kom te weten of je onthaalbeleid in balans is.
Ja
Neen
Krijgen alle nieuwkomers een onthaal, ook interims en jobstudenten?
Start het onthaal op de eerste werkdag en wordt het gespreid over een langere periode?
Is er een onthaalbrochure met praktische, duidelijke en bruikbare informatie?
Krijgt elke nieuwe collega een peter of meter?
Krijgen de peters of meters hiervoor genoeg tijd en ruimte, en worden zij hiervoor opgeleid?
Is er voldoende aandacht voor begrijpelijke taal en/of visuele ondersteuning bij het onthaal?
Zijn er opleidingen Nederlands op de werkvloer, of maakt men gebruik van job-en taal coaches?
Weten de collega’s op voorhand dat er een nieuwe collega komt?
Weten alle betrokkenen bij het onthaal wat ze moeten doen?
Is er sociaal overleg over het onthaalbeleid?
Gelieve eerst alle vragen te beantwoorden

PROFICIAT, 10/10.
UW ONTHAALBELEID IS IN BALANS.

Onze diversiteitsconsulenten kunnen jou ook ondersteunen rond werkbaar werk, re-integratie, diversiteit en zoveel meer.

Om de contactgegevens van jouw diversiteitsconsulent te bekomen, klik hier.

JE BEHAALDE GEEN 1O OP 10.
HET ONTHAALBELEID VAN JE BEDRIJF IS NOG NIET IN BALANS.

Onze diversiteitsconsulenten kunnen jou helpen om het onthaalbeleid te versterken. Om de contactgegevens van jouw diversiteitsconsulent te bekomen, klik hier.

Na de scan werken we samen een plan van aanpak uit:

op maat van jouw werkvloer, met duidelijke doelen en een uitgewerkt stappenplan. Daarna helpen we jou de resultaten aan te kaarten op het sociaal overleg. Zo kunnen we geschikte afspraken maken met de werkgever. Afspraken die blijvend en goed zijn, voor iedereen.

VOOR EEN WERKVLOER IN BALANS!

Download de introductiefolder en de folder rond onthaalbeleid.

Wil je nog meer informatie rond onthaalbeleid, klik hier.

Om de contactgegevens van jouw diversiteitsconsulent te bekomen, klik op de duim met ‘CONTACT’.

Wil je ook een affiche, badge of sticker voor op jouw werkvloer?
Of wil je een folder voor je Franstalige collega’s?
Bestellen kan via diversiteit@vlaamsabvv.be