Is jullie diversiteitsbeleid in balans?

Samen met jou nemen de diversiteitsconsulenten van het Vlaams ABVV jouw bedrijf of organisatie onder de loep: we lichten het personeelsbeleid door - werving en selectie, onthaal, opleiding, promotie, communicatie en sfeer.

We helpen je ingaan tegen discriminatie en omgaan met competentiebeleid en innovatieve arbeidsorganisatie.

Kortom, we ondersteunen je om te werken aan diversiteit en werkbaar werk.

Voor specifieke informatie, klik hierboven op het thema naar keuze.

Doe de scan!

Merk je dat diversiteit nog geen feit is op jouw werkvloer?

Of is de diversiteit er wel, maar weet men niet goed hoe men er mee moet omgaan?

We ontwikkelden hiervoor een ‘diversiteits-scan’. Een kort maar krachtig instrument. Zo komen we te weten welke punten van diversiteit op jouw werkvloer moeten aangepakt worden.

Daarna pakken we die samen aan!

DOE DE SCAN en kom te weten of je diversiteitsbeleid in balans is.
Ja
Neen
Zijn werknemers met een migratieachtergrond aanwezig op de werkvloer?
Zijn werknemers met een arbeidshandicap aanwezig op de werkvloer?
Is er aandacht voor de leeftijdspiramide van de werknemers?
Is er aandacht voor de verschillen in gender van de werknemers?
Worden leidinggevenden opgeleid om om te gaan met divers samengestelde werkvloeren?
Wordt er rekening gehouden met werknemers met een andere taal?
Zijn er voorzieningen in functie van geloof?
Is er aandacht voor verschillende culturen?
Is er een diversiteitsbeleid?
Is er sociaal overleg over omgaan met diversiteit?
Gelieve eerst alle vragen te beantwoorden

PROFICIAT, 10/10.
JULLIE DIVERSITEITSBELEID IS IN BALANS.

Onze diversiteitsconsulenten kunnen jou ook ondersteunen rond werkbaar werk, re-integratie, onthaalbeleid en zoveel meer.

Om de contactgegevens van jouw diversiteitsconsulent te bekomen, klik hier.

JE BEHAALDE GEEN 1O OP 10.
HET DIVERSITEITSBELEID VAN JE BEDRIJF IS NOG NIET IN BALANS.

Onze diversiteitsconsulenten kunnen jou helpen om het onthaalbeleid te versterken. Om de contactgegevens van jouw diversiteitsconsulent te bekomen, klik hier.

Na de scan werken we samen een plan van aanpak uit:

op maat van jouw werkvloer, met duidelijke doelen en een uitgewerkt stappenplan. Daarna helpen we jou de resultaten aan te kaarten op het sociaal overleg. Zo kunnen we geschikte afspraken maken met de werkgever. Afspraken die blijvend en goed zijn, voor iedereen. Voor een werkvloer in balans!

Diversiteit is een feit

Download de introductiefolder en de folder rond onthaalbeleid en die rond diversiteit.

Wil je nog meer informatie rond diversiteitsbeleid, klik hier.

Om de contactgegevens van jouw diversiteitsconsulent te bekomen, klik op de duim met ‘CONTACT’.

Bestel ook onze andere publicaties

Onze folders (ook in het Frans):
  • "Is jullie onthaalbeleid in balans?"
  • "Is jullie werkvloer in balans?"
Onze materialen voor jou en je collega's:
  • badges
  • stickers
  • affiches
Onze brochures:
  • "Werkbaar werk voor iedereen"
  • "Een collega met een arbeidshandicap: bekijk het eens anders!"
  • "Allochtonen op de werkvloer: niet zo vreemd!"

Wil je ook een affiche, badge of sticker voor op jouw werkvloer?
Of wil je een folder voor je Franstalige collega’s?

Bestellen kan via de diversiteitsconsulent van jouw gewest, of via diversiteit@vlaamsabvv.be